Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Album Roberta Respondowskiego

Fotografie zostały wykonane w latach 80-tych XX wieku przez Roberta Respondowskiego.

Toszek - buk pomnik przyrody - las za wiaduktem.jpeg Toszek - dąb pomnik przyrody - las za wiaduktem.jpeg Toszek - dąb za wiaduktem - droga do Wielowsi Toszek - jesion pomnik przyrody - na skarpie cmentarza.jpeg    
Toszek - park na wzgórzu zamkowym.jpeg Boguszyce - stawy rybne.jpeg Pniów - grodzisko.jpeg Wilkowiczki - dąb - częściowo uschnięty.jpeg    
Wilkowiczki - dąb pomnik przyrody - ul Polna 2.jpeg Wilkowiczki - ul Pona 2 - głaz.jpeg Toszek - ul Wiejska 31 - głaz.jpeg Toszek - ul Strzelecka 31 - głaz (dawny pomnik).jpeg    
Ciochowice - ul Osiedlowa 7 - głaz.jpeg Płużniczka - Grabina - głaz.jpeg Płużniczka - Grabina - głaz (2).jpeg Paczyna - dziedziniec dworski - głaz.jpeg    
Pniów - ul Wiejska - głazowisko.jpeg Toszek - zamek.jpeg Toszek - ul Konopnickiej 2 - gniazdo bocianie.jpeg Płużniczka - ul Wiejska 18 - gniazdo bocianie.jpeg    
Ligota Toszeka - ul Toszecka 13 - gniazdo bocianie.jpeg Toszek - zamek - budynek bramny - sień przelotowa.jpeg Toszek - zamek - budynek bramny.jpeg Toszek - zamek - dom burgrabiego.jpeg    
Toszek - zamek - baszta.jpeg Toszek - zamek - baszta (2).jpeg Toszek - zamek - baszta (3).jpeg Toszek - zamek - baszta (4).jpeg    
Toszek - zamek - baszta i fragment murów.jpeg Toszek - zamek - brama.jpeg Toszek - zamek - kartusz herbowy w portalu.jpeg Toszek - zamek - portla bramny.jpeg    
Toszek - zamek - portal do stajni.jpeg Toszek - zamek - fosa i mur obronny.jpeg Toszek - zamek - fosa i mur obronny (2).jpeg Toszek - zamek - basteja i mur obroony.jpeg    
Toszek - zamek - mury budynku mieszkalnego.jpeg Toszek - zamek - fragment muru.jpeg Toszek - zamek - mur obronny.jpeg Toszek - zamek - dawna stajnia.jpeg    
Pniów - pałac - fragment narożnika.jpeg Pniów - pałac - fragment elewacji.jpeg Toszek - ul Strzelecka - dwór dolny.jpeg Toszek - ul Strzelecka - Dwór Dolny.jpeg    
Toszek - ul Strzelecka - Dom Bractwa Strzeleckiego.jpeg Toszek - Dolny Dwór - pilaster.jpeg Pniów - pałac - fragment.jpeg Toszek - Dom Bractwa Strzeleckiego.jpeg    
Paczyna - dwór.jpeg Paczyna - zachodnia oficyna dworska.jpeg Paczyna - wschodnia oficyna dworska.jpeg Kotliszowice - dwór.jpeg    
Toszek - ul Strzelecka - fragment bramy Dolnego Dworu.jpeg Toszek - ul Strzelecka - brama Dolnego Dworu.jpeg Kotliszowice - dwór - wieża.jpeg Paczyna - dzwonnica.jpeg    
Pniów - kościół parafialny św Wacława.jpeg Toszek - kościół parafialny św Katarzyny.jpeg Toszek - kościół parafialny - widok od Dolnego Dworu.jpeg Toszek - kościół parafialny - nawa od południa.jpeg    
Kotulin - kościół parafialny św Michała Archanioła.jpeg Kościół - kościół - widok od strony cmentarza.jpeg Kotunlin - kościół - widok od zachodu.jpeg Paczyna - kościół parafialny św Marcina.jpeg    
Paczyna - kościół - wieża.jpeg Paczyna - kościół - prezbiterium.jpeg Toszek - kościół cmentarny św Barbary.jpeg Koszek - kościół cmentarny - prezbiterium.jpeg    
Toszek - kościół cmentarny - fragment fasady.jpeg Paczyna - kościół.jpeg Toszek - kościół parafialny.jpeg Pniów - kościół.jpeg    
Toszek - kościół cmentarny.jpeg Toszek - ołarz główny kościoła parafailnego - tabernakulum.jpeg Toszek - kościół parafialny - grota - ołtarz letni.jpeg Toszek - kościół cmentarny - fragment elewacji.jpeg    
Ligota Toszecka - kaplica św Anny.jpeg Toszek - kościół parafialny - drzwi do zakrystii.jpeg Toszek - kościół parafialny - ołtarz główny - rzeźba św Katarzyny.jpeg Toszek - kościół parafialny - Ołtarz główny - obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa.jpeg    
Toszek - kościół parafialny - ołtarz główny - rzeźba św Barbary.jpeg Toszek - kościół parafialny - ołtarz boczny w kaplicy.jpeg Toszek - kościół parafialny - ołtarz boczny z obrazem św Józefa.jpeg Toszek - kościół parafialny - ołtarz boczny z obrazem wizji św Dominika.jpeg    
Toszek - kościół parafialny - ołtarz w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej.jpeg Paczyna - kościół - stacje Drogi Krzyżowej.jpeg Paczyna - kościół - ołtarz główny.jpeg Toszek - Kościół cmentarny - ołtarz główny.jpeg    
Toszek - kościół cmentarny - ołtarz boczny.jpeg Toszek - kościół cmentarny - fragment ołtarza głównego.jpeg Toszek - kościół cmentarny - ołtarz boczny (2).jpeg Kotulin - kościół - ołtarz główny.jpeg    
Kotulin - kościół - fragment ołtarza.jpeg Ligota Toszecka - kaplica - ołtarz św Anny.jpeg Toszek - kościół parafialny - ołtarz św Jana Nepomucena (2).jpeg Toszek - kościół parafialny - ołtarz św Jana Nepomucena.jpeg    
Toszek - kościół parafialny - parapet ambony.jpeg Toszek - kościół cmentarny - chór.jpeg Toszek - kościół cmentarny - polichromia chóru.jpeg Kotulin - kościół - ambona.jpeg    
Toszek - kościół parafialny - ambona.jpeg Toszek - kościół parafialny - baldachim ambony.jpeg Kotulin - kościół - chrzecielnica.jpeg Toszek - kościół cmentarny - rzeźby w schowku.jpeg    
Toszek - kościół parafialny - chrzcielnica.jpeg Kotulin - kościół - krucyfiks.jpeg Kotulin - kościół - rzeźba.jpeg Kotulin - kościół - rzeźba (2).jpeg    
Toszek - kościół - rzeźba św Jana Nepomucena.jpeg Toszek - kościół parafialny - rzeźba.jpeg Toszek - Oracze - kapliczka - obraz na szkle.jpeg Sarnów - kapliczka.jpeg    
Pisarzowice - kaplica Matki Boskiej.jpeg Pisarzowice - kaplica Matki Boskiej (2).jpeg Toszek - Oracze - kapliczka.jpeg Toszek - Oracze - kapliczka (2).jpeg    
Toszek - Oracze - kapliczka (3).jpeg Płużniczka - kapliczka.jpeg Ciochowice - kapliczka.jpeg Toszek - ul Gliwicka - kapliczka.jpeg    
Toszek - ul Strzelecka - kapliczka.jpeg Proboszczowice - kapliczka.jpeg Proboszczowice - kapliczka - drzwi.jpeg Paczynka - kapliczka.jpeg    
Paczynka - kapliczka (2).jpeg Pniów - ul Wiejska - kapliczka św Jana Nepomucena.jpeg Wilkowiczki - kapliczka.jpeg Paczynka - ul Wiejska 51 - kaplizka.jpeg    
Ligota Toszecka - ul Toszecka - kapliczka.jpeg Kotulin - ul Dolna - kapliczka.jpeg Ligota Toszecka - Laura - Kapliczka.jpeg Kotulin - ul Nogawczycka - kapliczka.jpeg    
Toszek - ul Dworcowa 17 - kapliczka.jpeg Toszek - ul Dworcowa 17 - kapliczka (2).jpeg Boguszyce - kapliczka.jpeg Toszek - ul Gliwicka - kapliczka (2).jpeg    
Toszek - ul Gliwicka - kapliczka (3).jpeg Kotliszowice - kapliczka.jpeg Pniów - kaplica grobowa.jpeg Pniów - kaplica grobowa (2).jpeg    
Toszek - Daniele - kapliczka.jpeg Toszek - Daniele - kapliczka (2).jpeg Toszek - Daniele - kapliczka (3).jpeg Paczyna - kaplica cmentarna.jpeg    
Paczyna - ul Wiejska 18 - kapliczka.jpeg Toszek - Rynek - figura św Jana Nepomucena - epitafium.jpeg Toszek - Rynek - figura św Jana Nepomucena (2).jpeg Toszek - Rynek - figura św Jana Nepomucena.jpeg    
Toszek - Rynek - figura św Jana Neopmucena - cokół.jpeg Toszek - ul Wielowiejska - kaplica cmentarna - szczyt.jpeg Toszek - ul Wielowiejska - kaplica cmentarna.jpeg Pniów - cmentarz - figura Dobrego Pasterza.jpeg    
Toszek - krzyż cmentarny.jpeg Toszek - ul Wiejska - krzyż.jpeg Toszek - ul Dworcowa, krzyż.jpeg Ligota Toszecka - krzyż przed kaplicą.jpeg    
Toszek - plac kościelny - krzyż.jpeg Toszek - plac kościelny - krzyż (2).jpeg Paczynka - ul Wiejska 12 - krzyż.jpeg Paczynka - ul Pyskowicka - krzyż.jpeg    
Paczynka - ul Wiejska 51 - krzyż.jpeg Pniów - krzyż cmentarny.jpeg Pniów - ul Pyskowicka - krzyż.jpeg Ciochowice - ul Wiejska 1 - krzyż.jpeg    
Proboszczowice - ul Nogawczycka - krzyż.jpeg Pisarzowice - ul Wiejska - krzyż.jpeg Płużniczka - ul Toszecka - krzyż.jpeg Kotliszowice - ul Szkolna 3 - krzyż.jpeg    
Wilkowiczki - krzyż obok kapliczki.jpeg Kotliszowice - krzyż na cmentarzu cholerycznym.jpeg Kotulin - ul Kolejowa - krzyż.jpeg Kotulin Mały - ul Nogawczycka - krzyż.jpeg    
Kotulin - krzyż przykościelny.jpeg Kotulin - krzyż misyjny.jpeg Pisarzowice - krzyż.jpeg Paczyna - ul Wiejska - krzyż.jpeg    
Ligota Toszecka - krzyż.jpeg Sarnów - ul Wiejska 21 - krzyż.jpeg Sarnów - ul Wiejska 44 - krzyż.jpeg Pawłowice - ul Wiejska 4 - krzyż.jpeg    
Paczyna - krzyż cmentarny.jpeg Pniów - ul Wiejska 51b - krzyż.jpeg Toszek - cmentarz - krzyż nagrobny.jpeg Toszek - ul Świerczewskiego - krzyż.jpeg    
Kotulin - ul Kolejowa - krzyż (2).jpeg Toszek - ul Wielowiejska - krzyż nagrobny ewangelicki.jpeg Toszek - cmentarz - nagrobek.jpeg Toszek - cmentarz - krzyż nagrobny (2).jpeg    
Toszek - cmenatz - nagrobek.jpeg Toszek - ul Wielowiejska - nagrobek ewangelicki.jpeg Toszek - cmentarz żydowski - macewa.jpeg Toszek - cmentarz żydowski - macewa (2).jpeg    
Toszek - cmentarz żydowski - macewa (3).jpeg Toszek - cmentarz żydowski - macewa (4).jpeg Toszek - ul Gliwicka 34 - tablica pamiątkowa (siedziba sztabu wojsk powstańczych).jpeg Toszek - ul Strzelecka - Pomnik Wdzięczności.jpeg    
Toszek - ul Strzelecka - Pomnik Wdzięczności - fragment.jpeg Toszek - ul Strzelecka - Pomnik Wdzięczności - inskrypcja.jpeg Toszek - fragment cmentarza.jpeg Boguszyce - kapliczka - figura św Jana Nepomucena.jpeg    
Toszek - Rynek - zabudowa pierzei północnej.jpeg Toszek - Rynek, zabudowa pierzei południowej.jpeg Toszek - Rynek - pierzeja północna.jpeg Toszek - Rynek 23, kamienica.jpeg    
Toszek - Plac Marksa - pierzeja południowa.jpeg Toszek - Plac Marksa - pierzeja południowa (2).jpeg Toszek - Plac Marksa 16 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - Plac Marksa 22 - kamienica- dawny zajazd.jpeg    
Toszek - Plac Marksa 22 - kamienica.jpeg Toszek - Plac Marksa 21 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - Plac Marksa, Ratusz.jpeg Toszek - plac Marksa 15 - dom mieszkalny.jpeg    
Toszek - Plac Marksa 17 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - Plac Marksa 16 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Chrobrego 5 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Ratuszowa 2 - dom mieszkalny.jpeg    
Toszek - Plac Marksa 20 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Zamkowa 1 - Dom Parafialny.jpeg Toszek - ul Chrobrego 9 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Zamkowa 2 - dom mieszkalny.jpeg    
Toszek - ul Dworcowa 17 - dawny Ewangelicki Dom Dziecka.jpeg Toszek - Plac Marksa 21 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Piastowska 5 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Piastowska 7 - dom mieszkalny.jpeg    
Toszek - ul Piastowska 9 i 11 - domy mieszkalne.jpeg Toszek - ul Piastowska 15 i 17 - domy mieszkalne.jpeg Toszek - ul Piastowska 19 i 21 - domy mieszkalne.jpeg Toszek - ul Zamkowa 4 - dom mieszkalny.jpeg    
Toszek - ul Piastowska 3 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Szewska 3, 5 i 7 - domy mieszkalne.jpeg Toszek - ul Szewska 17 i 19 - domy mieszkalne.jpeg Toszek - ul Szewska 7 - dom mieszkalny.jpeg    
Toszek - ul Zamkowa - plebania.jpeg Toszek - ul Wolności 7 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Strzelecka 19 - dom mieszklany.jpeg Toszek - ul Wolności 19 - dom mieszklany.jpeg    
Toszek - ul Kilińskiego 4 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Ratuszowa 12 - dom mieszklany.jpeg Toszek - ul Wolności 9 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Kilińskiego 1 - spichlerz.jpeg    
Toszek - ul Kilińskiego 1 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Kilińskiego 2 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Wolności 14 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Wolności 3 - dom mieszkalny.jpeg    
Toszek - ul Ratuszowa 4 do 10 - domy mieszkalne.jpeg Toszek - ul Ratuszowa 14 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Wolności 1 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Ratuszowa 12 - dom mieszkalny.jpeg    
Kotliszowice - czworak - napis fundacyjny.jpeg Kotliszowice - czworak.jpeg Kotliszowice - czworak (2).jpeg Kotliszowice - czworak (3).jpeg    
Toszek - ul Dworcowa 30 - budynek poczty.jpeg Toszek - ul Dworcowa 17 - dawny Ewangelicki Dom Dziecka (2).jpeg Kotulin - budynek szkolny.jpeg Kotulin - budynek szkolny (2).jpeg    
Kotulin - budynek szkolny (3).jpeg Toszek - ul Ogrodowa 11 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Parkowa - dawna gazownia.jpeg Paczyna - ul Wiejska 26 - dom mieszkalny.jpeg    
Paczyna - ul Wiejska 27 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Dworcowa 27 - budynek szkolny.jpeg Toszek - ul Chrobrego 19 - dom mieszkalny.jpeg Toszek - ul Strzelecka - dawny browar.jpeg    
Kotulin Mały - ul Nogawczycka - dawna karczma.jpeg Sarnów - ul Wiejska 17 - dom mieszkalny.jpeg Ciochowice - ul Szkolna 1 - dom mieszkalny.jpeg Proboszczowice - ul Wiejska 14 - chałupa.jpeg    
Płużniczka - ul Wiejska 20 - dom mieszkalny.jpeg Pniów - Srocza Góra - dawna karczma.jpeg Pniów - obora dworska.jpeg Toszek - ul Strzelecka - dawna gorzelnia.jpeg    
Toszek - ul Dworcowa 9 - dawna karczma.jpeg Sarnów - Grabina - stodoła dworska.jpeg Sarnów - stodoła dworska.jpeg Paczyna - spichlerz dworski.jpeg    
Sarnów - spichlerz dworski.jpeg Paczyna - obora dworska.jpeg Proboszczowice - ul Wiejska 14 - chałupa (2).jpeg Toszek - ul Dworcowa 17 - dawny Ewangelicki Dom Dziecka - widok od ogrodu.jpeg    
Kotulin - Kościół - tablica ofiar II wojny światowej.jpeg Paczyna - ogrodnictwo.jpeg Paczyna - ogrodnictwo - gerbera.jpeg Płużniczka - osiedle PGR.jpeg    

 

Wersja XML