Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Leczenie i badania naukowe w Stoke Mandeville Hospital

            Już na początku lat 50. szpital w Stoke Mandeville stał się znany na całym świecie. Duża liczba publikacji z badań prowadzonych w tym szpitalu ukazała się w fachowej literaturze medycznej. Wyniki długoletnich badań dotyczących urazów rdzenia kręgowego Ludwig Guttmann zawarł w swej książce pt. „Injuries to the spinal cord”, (Uszkodzenia rdzenia kręgowego) wydanej w 1973 roku. W tym samym roku w fachowym czasopiśmie „The Journal of the Royal Society for the Promotion of Heath” ukazał się artykuł Guttmanna pt. „Sport and Recreation for the Mentally and Physically Handicapped” (Sport i rekreacja dla mentalnie i fizycznie niepełnosprawnych).

Światowy rozgłos i renomę szpital w Stoke Mandeville zawdzięcza dr. Ludwigowi Guttmannowi, jego idei i zaangażowaniu, a także otwartości, życzliwości i aktywności nauczycielskiej w bezpośrednim przekazywaniu swej fachowej wiedzy, poprzez swoje wyjazdy i zapraszanie lekarzy do Spinal Unit. Szpital w Stoke Mandeville wedle woli dr. Guttmanna był zawsze dostępny dla lekarzy, również spoza Wielkiej Brytanii. Do Stoke Mandeville przyjeżdżali zainteresowani lekarze z Francji, Hiszpanii, Irlandii, Izraela, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Szwajcarii. To dzięki zdobytej u dr. Guttmanna wiedzy, kilkunastu wybitnych lekarzy z całego świata, utworzyło w macierzystych krajach centra urazów kręgosłupa.

W połowie lat 60. dr Ludwig Guttmann nawiązał bliższe kontakty ze swą pierwszą ojczyzną. Przez Ministerstwo Pracy Republiki Federalnej Niemiec został zaangażowany jako doradca do spraw medycznych. W szczególności zaangażował się w prace przy tworzeniu centrów urazów kręgosłupa w Niemczech.

W 1961 roku z inicjatywy dr. Guttmanna powołano do życia British Sports Association for the Disabled  (Brytyjskie Towarzystwo Sportowe dla Niepełnosprawnych). W tym samym roku powstało również towarzystwo naukowe International Medical Society of Paraplegia, którego pierwszym przewodniczącym został dr Ludwig Guttmann, pełniąc następnie tę funkcję aż do 1970 roku.  

Józef Musielok

Wersja XML