Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawnictwa

Toster Chronik

Richard Kosubek, Toster Chronik, Tost 1923

Jedno z pierwszych opracowań zwartych (75 stron) dotyczących historii Toszka. Zawiera opisy, zestawienia, mapy, a także rozkład jazy pociągów, wykaz adresów oraz liczne reklamy ówczesnych sklepów i punktów usługowych. Zaakcentowano walory kulturowe
i turystyczne Toszka.

Załącznik DE

 

700 Jahre Stadt Tost

Richard Kosubek, 700 Jahre Stadt Tost, Tost 1934

Okolicznościowa publikacja wydana z okazji rocznicy 700-lecia miasta obchodzonej w dniach 11 - 19 kwietnia 1934. Zeszyt (55 stron) zawiera plan jubileuszowych obchodów oraz stanowi rodzaj przewodnika po mieście (mapa z zaznaczeniem miejsc ważnych turystycznie, hotele, rozkład jazdy pociągów, charakterystyka sylwetki Eichendorffa). Zawiera kompendium informacji historycznych oraz bieżących dotyczących Toszka.

Załącznik DE

 

Materiały do dziejów Toszka i okolicy

Wanda Galasińska - Hrebenda, Materiały do dziejów Toszka i okolic, Gliwice 1965

Opracowanie zwarte (76 stron), z uwzględnieniem aktualnych odkryć archeologicznych. Publikacja dostępna do wglądu w zasobach wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

 


Brak opisu obrazka

Miasto i Gmina Toszek, Inwentaryzacja krajoznawcza województwa katowickiego, zeszyt 6, E. Wieczorek (red.), Katowice 1992

ZZwięzłe kompendium wiedzy o Toszku i gminie (28 stron), z uwzględnieniem aspektów historycznych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych (dojazd, szlaki, gastronomia). Na podkreślenie zasługuje blok informacji historycznych o każdym z sołectw naszej gminy.

Załącznik PL

 

 

Brak opisu obrazka

Ks. Johannes Chrząszcz, Historia miast Pyskowice i Toszek

Książka pyskowickiego proboszcza, ks. Johannesa Chrząszcza, jest jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy o Toszku i okolicach do drugiej dekady XX wieku. Pierwsze jej wydanie, w języku niemieckim, ukazało się
w roku 1927. Ostatnie pochodzą z roku 1994 oraz 2009.

 

Brak opisu obrazka

Ks. Piotr Górecki, Archiprezbiterat toszecki w latach 1618 - 1740. Kościelne dzieje Toszka, Pyskowic i okolic w czasach reformy Kościoła katolickiego na Śląsku, Gliwice 2009

Praca ks. Piotra Góreckiego ukazuje kościelne dzieje ziemi toszeckiej w wieku XVII i pierwszej połowie XVIII
w szerokim kontekście wydarzeń politycznych, stosunków gospodarczych, przemian społeczno - kulturowych. Książka opisuje też ówczesny model duszpasterstwa parafialnego i życia religijnego wiernych.


Pieniądz miasta Toszek

Piotr Kalinowski, Pieniądz Miasta Toszek, Kalety 2010

Zwięzła 12-stronicowa katalogowa broszura dla pasjonatów numizmatyki śląskiej. Przedstawia szczegółowe ilustracje oraz opisy związanych z Toszkiem monet, medali, pieniędzy papierowych, także tzw. notgeldów itp. Na jednym z medali znajduje się wizerunek urodzonego w Toszku (1777) Johanna Wendta, profesora medycyny, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (1823 - 1824).

Załącznik PL

 

Brak opisu obrazka

Donata Podkowa, Z dziejów toszeckiej szkoły, Toszek 2011

Książka zawiera rys historyczny szkoły w Toszku począwszy od XIV wieku,  wykaz absolwentów szkoły
od 1946 r. (ponad 4400 nazwisk) oraz dział fotograficzny
z ponad setką unikalnych, nigdy nie publikowanych fotografii.

 


Brak opisu obrazka

Jacek Szmidt, Dzieje Pniowa (Des Geschichte des Dorfes Schrotkirch), Gliwice 2012

Obszerny (146 stron) wybór materiałów historycznych, archiwaliów, zdjęć, wycinków prasowych, dokumentów urzędowych dotyczących sołectwa Pniów. Opracowanie stanowi bogaty zbiór materiałów źródłowych do dziejów Pniowa, także w j. niemieckim.

 

Brak opisu obrazka

Werner Pollok, 50-lecie Koła Pszczelarzy w Toszku (2012)

 

Pamiątkowy zapis imprezy jubileuszowej Koła Pszczelarzy w Toszku. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji historycznych dotyczących pszczelarstwa w Toszku, a także organizacyjnych związanych z przebiegiem uroczystości. Opracowanie jest bogato ilustrowane.

 

Brak opisu obrazka

Jan F. Lewandowski, Epizody Toszeckie, Toszek 2013

Książka stanowi zbiór felietonów historycznych poświęconych rodzinnej miejscowości Jana Franciszka Lewandowskiego (1952 - 2015), promotora kultury śląskiej, historyka, filmoznawcy, dziennikarza i publicysty, nauczyciela akademickiego, animatora kultury, wydawcy.

 

Brak opisu obrazka

Beata Grochla, Marcin Grochla, Historia i dziedzictwo kulturowe Kotulina i okolic, Opole 2014

Czytelnicy znajdą w nim zarówno szeroki kontekst historyczno-geograficzny, etymologię nazwy, historię naturalną, jak i wojenną, tradycję, obrzędy, wierzenia czy dzieje lokalnych instytucji. Wszystko to opatrzone zostało bogatym materiałem źródłowym i ikonograficznym, dzięki czemu stanowi doskonały punkt wyjścia dla badaczy naukowych.

 

Brak opisu obrazka

Izabela Makuch, Renata Swolany, Barbara Szpak, Joanna Wróblewska (red.), 50 Lat Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku 1964 - 2014, Toszek 2014

Publikacja jest w głównej mierze relacją z kronik
i dokumentów szkolnych, umiejętnie przekazuje ducha minionych czasów, rozbudza wspomnienia. W książce zgromadzona jest usystematyzowana wiedza o absolwentach, pracownikach szkoły, wzbogacona dokumentacją fotograficzną.

 

Brak opisu obrazka

Joanna Bulla, Donata Podkowa, Siostra Sigisberta i klasztor sióstr Boromeuszek w Toszku, Toszek 2015

Publikacja jest rezultatem gimnazjalnego projektu edukacyjnego prowadzonego w toszeckiej szkole pod kierunkiem nauczycielki historii, pani Donaty Podkowy.
W opracowaniu, które posiada charakter przyczynkarski, skupiono się na przypomnieniu współczesnym odbiorcom sylwetki tytułowej siostry zakonnej, która trwale zapisała się w pamięci starszego pokolenia mieszkańców Toszka. Publikacja zawiera także niepublikowane wcześniej fotografie związane z dziejami klasztoru sióstr Boromeuszek w Toszku.

Brak opisu obrazka

Rocznik Toszecki, Piotr Kunce, Damian Halmer, Artur Czok i inni (red.), Toszek 2017 -

Publikacja poświęcona gromadzeniu wiedzy o dawnych i nowszych dziejach Toszka oraz o dziedzictwie historyczno - kulturowym ziemi toszeckiej. Rocznik tworzą artykuły autorstwa profesjonalnych historyków, a także pasjonatów lokalnej i regionalnej historii. Poszczególne wydania są recenzowane.

2017

2018

2019

 

Brak opisu obrazka

Sir Ludwig Guttmann, Toszek 2017

Pierwsza publikacja poświęcona urodzonemu w Toszku twórcy ruchu paraolimpijskiego, wydana na okoliczność przyjazdu do Toszka gości kongresu Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego (2017). Broszura zawiera cztery teksty poświęcone życiu Guttmanna, odkrywaniu tej postaci w Toszku, organizacji (w 2016 r.) I Międzynarodowej Konferencji Praktycznej „Między rehabilitacją a sportem” oraz relacji z tego przedsięwzięcia.

Załącznik ENG

Załącznik PL

Załącznik DE

Brak opisu obrazka

Julia Szczerbińska, Matka Boska Toszecka. Historia, badanie, konserwacja, Toszek 2017

Publikacja jest streszczeniem specjalistycznej pracy magisterskiej autorki, która powstała na podstawie badań towarzyszących konserwacji obrazu Matki Boskiej Toszeckiej. W sposób rzeczowy, zwięzły i historycznie pogłębiony przedstawia dzieje tego maryjnego wizerunku na przestrzeni wieków.

 

Brak opisu obrazka

Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz, Dariusz Węgrzyn, Tiurma - łagier Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku, Toszek 2017

Pierwsze polskojęzyczne opracowanie monograficzne poświęcone dziejom więzienia - obozu NKWD w Toszku. Książka obejmuje skrótowy ale wyczerpujący opis historii obozu, wypowiedzi bezpośrednich świadków opisywanych wydarzeń oraz zbiorczą listę nazwisk więźniów i ofiar obozu.

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

Migracja młodzieży - problem czy naturalna kolej rzeczy?

Płyta stanowi wartościowy rezultat jednego z projektów zrealizowanych przez toszecką młodzież skupioną wokół działających na Zamku organizacji pozarządowych. Inspirujące rozmowy dotyczą ponadczasowych problemów związanych z decyzjami, jakie muszą podejmować młodzi ludzie.

 

Brak opisu obrazka

Orkiestra Dęta Toszek „Muzyka jest dobra na wszystko”

Działająca od 1965 roku Orkiestra Dęta „Toszek” w roku 2015 wydała płytę z muzyką ludową z regionu śląska. Są na niej zarejestrowane także dzieła anglojęzyczne, latynoskie, niemieckie. Płyta zaczyna się od „Hymnu Toszka”, do którego słowa i muzykę napisała Aleksandra Garbal. Partie wokalne wykonuje Lidia Badura.

 

Brak opisu obrazka

Polish choir „TRYL” from Silesia Toszek - Płużnica (2009)

Pierwsza w dorobku toszeckiego chóru TRYL płyta CD
z kolędami i muzyką ludową. Część utworów
w opracowaniu lub wykonaniu Aleksandry Garbal (sopran). Zbiór zawiera także kilka pieśni ludowych w opracowaniu Norberta Grzegorza Kroczka, wybitnego śląskiego chórmistrza. Całość pod dyrekcją Marii Garbal, założycielki i dyrygentki zespołu.

 

Brak opisu obrazka

Kolędy, Chór „TRYL” (2012)

Zbiór kolęd w kilku językach (polski, niemiecki, angielski, czeski, łacina) w opracowaniu na chór i kwartet smyczkowy (Apotheosis). Utwory w opracowaniu J. Maklakiewicza, S. Stuligrosza, S. Niewiadomskiego, J. Świdra, T. Flaszy, a także Marii Garbal i Aleksandry Garbal. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym projektu była Maria Garbal.

 

Brak opisu obrazka

Polskie Melodie Ludowe/ Polish Folks Songs - Chór TRYL (2014)

Wybór popularnych i atrakcyjnych pieśni ludowych, w głównej mierze związanych ze Śląskiem, nie tylko Górnym. Utwory pochodzą ze zbiorów etnograficznych z lat 1910 - 1951 A. Dygacza, S. Wallisa, R. Pierchały, a także z XIX-wiecznych zbiorów O. Kolberga. Część utworów w opracowaniu Aleksandry Garbal. Wykonanie z udziałem solistów oraz licznych instrumentalistów. Kierownictwo artystyczne nad całością projektu sprawowała Maria Garbal.

 

Brak opisu obrazka

Chór „Tryl” - The sound of Europe II

Toszecki zespół chóralnych, dzięki swojemu znakomitemu poziomowi wykonawczemu, zaangażował się w międzynarodowy projekt poświęcony zarejestrowaniu chóralnej muzyki ludowej z różnych regionów Europy. Toszecki chór pod dyrekcją Marii Garbal reprezentował w tym projekcie Polskę. Wśród innych krajów były Armenia, Bułgaria, Gruzja, Mołdawia, Węgry i Ukraina.

 

Brak opisu obrazka

 

Tibiarum Scholares, 2007

Płyta zwiera zbiór 18 utworów utrzymanych w estetyce melodycznej i harmonicznej renesansu i wczesnego baroku. Uwagę zwraca dojrzałość artykulacyjna oraz dyscyplina wykonawcza młodych muzyków działających pod kierunkiem Iwony Ewertowskiej - Mener przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

20th century harpsichord music

 

20th Century Harpsichord Music, 2017

Przegląd międzynarodowej twórczości dwudziestowiecznych kompozytorów klawesynowych, w tym toszeckiej kompozytorki Aleksandry Garbal. Aleksandra Garbal brawurowo wykonuje (klawesyn) wszystkie utwory nagrane na płycie. Zastosowany język kompozytorski stwarza możliwości reprezentatywnego zapoznania się z estetyką muzyki współczesnej, nie tylko klawesynowej.

Brak opisu obrazka

 

Organowa muzyka śląska, 2017

Płyta nagrana w dniach 17 - 18 sierpnia 2017
na zabytkowych organach toszeckiego kościoła wykonanych przez wrocławskiego organmistrza Moritza R. Müllera (1844). Nagrania obejmują muzykę organową kompozytorów śląskich działających we Wrocławiu w czasach, kiedy budowane były nasze organy, a także utwory dwojga kompozytorów toszeckich: Hansa Klausa Langera (1903 - 1987) oraz Aleksandry Garbal.

Brak opisu obrazka

 

Sabina Olbrich - Szafraniec (sopran), Robert Marat (fortepian) - Władysław Macura Pieśni, Mazurki, 2017

Utwory zebrane na płycie stanowią część wybranej twórczości solowej Władysława Macury, cieszyńskiego kompozytora, autora miniatur fortepianowych, pieśni solowych, pieśni ludowych, a także muzyki filmowej i rozrywkowej. W Polskim Radio w Warszawie zapoczątkował audycje dla dzieci, w których popularyzował muzykę.

Brak opisu obrazka

 

Sabina OIbrich - Szafraniec (sopran) i Mieczysław Błaszczyk (tenor) - Czar operetki (Operettenzauber), Katowice 2019

Sabina Olbrich - Szafraniec i Mieczysław Błaszczyk wraz
z zespołem zaprzyjaźnionych instrumentalistów nagrali płytę z popularnymi utworami operetkowymi. Pieśni, śpiewane w j. polskim i niemieckim, solowo i w duetach oraz utwory instrumentalne tworzą przyjemny w odbiorze zbiór atrakcyjnej muzyki operetkowej..

Wersja XML

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. 32 237-80-00
fax 32 233-41-41
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9551313
w tym miesiącu: 31838
dzisiaj: 5148

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1