Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawnictwa

Od kilku lat gromadzimy wydawnictwa poświęcone naszemu miastu i naszej gminie. Prezentujemy i systematycznie aktualizujemy zbiory dostępnej literatury oraz wydawnictw filmowych i muzycznych. Chcemy, aby nasze zestawienie stanowiło zalążek obszernej bibliografii ziemi toszeckiej. Powinno też służyć mieszkańcom oraz osobom zainteresowanym do poszerzania wiedzy i dalszych poszukiwań. Jesteśmy otwarci na uzupełnienia poniższych zestawień - wszelkie podpowiedzi mile widziane.

Wersja XML