• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pochodzenie nazwy Toszek

Nazwa miasta Toszek występuje w poszczególnych dokumentach zamieszczonych w Codex Diplomaticus Silesiae w różnych odmianach pisowni i tak:

1201 r. - Tosses

1222 r. - Tossech

1245 r.-  Thosech

1246 r. - Toschecz

Jej pochodzenie nie jest w pełni wyjaśnione, istnieje kilka hipotez. Jedna wywodzi nazwę od słowiańskiego słowa tas, tasz, tasik, tasa czyli buda kramarska płatami okryta (pogląd J. Kudery).

Johannes Chrząszcz przyjmuje, że nazwa miasta pochodzi od zwierzęcia tchórza i Toszek oznacza miejsce, w którym te zwierzęta występowały. Współczesna etymologia wiąże nazwę Toszek z osobą, być może założycielem grodu.Według S. Responda nazwa miasta jest nazwą dzierżawczą od imienia osoby Toszek, Toszecz, co stanowi skrócenie imienia Tolisław, Tolimir.Wszyskie te, choć bardzo różne hipotezy, potwierdzają słowiańskie pochodzenie nazwy miasta.

Jest oczywiście także barwna legenda, która wyjaśnia, że miasto otrzymało nazwę dla upamiętnienia psa o imieniu Toszek, który uratował życie księciu, gdy ten polował w okolicy wzgórza zamkowego.

Bibliografia:

Opracowanie: Donata Podkowa

Toszek, maj 2017.

Wersja XML

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. 32 237-80-00
fax 32 233-41-41
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9247376
w tym miesiącu: 96759
dzisiaj: 7980